18006292

VN

LED dây

BỘ NGUỒN 220V LED DÂY RGB

BỘ NGUỒN 220V LED DÂY RGB

PK-FS1-P-RGB
343.500 ₫
Liên hệ
ĐẦU NỐI 2 ĐẦU LED DÂY ĐƠN AFS01

ĐẦU NỐI 2 ĐẦU LED DÂY ĐƠN AFS01

PK-FS1-2CN1 AFS01
60.000 ₫
Liên hệ
ĐẦU NỐI 2 ĐẦU LED DÂY ĐÔI AFS03

ĐẦU NỐI 2 ĐẦU LED DÂY ĐÔI AFS03

PK-FS1-2CN2 AFS03
60.000 ₫
Liên hệ
KẸP ĐỠ LED DÂY AFS01

KẸP ĐỠ LED DÂY AFS01

PK-FS1-M AFS01
1.950 ₫
Liên hệ
CHẤU NGUỒN LED DÂY AFS02

CHẤU NGUỒN LED DÂY AFS02

PK- FS1 - ND2
5.450 ₫
Liên hệ
CHẤU NGUỒN LED DÂY AFS03

CHẤU NGUỒN LED DÂY AFS03

PK- FS1 - ND3
5.450 ₫
Liên hệ
CHẤU NGUỒN LED DÂY AFS04

CHẤU NGUỒN LED DÂY AFS04

PK- FS1 - ND4
6.350 ₫
Liên hệ
ĐẦU NỐI T LED DÂY ĐÔI AFS03

ĐẦU NỐI T LED DÂY ĐÔI AFS03

PK-FS1-CNT2 AFS03
50.000 ₫
Liên hệ
ĐẦU CHỤP CUỐI LED DÂY AFS01

ĐẦU CHỤP CUỐI LED DÂY AFS01

PK-FS1-E AFS01
1.950 ₫
Liên hệ
ĐẦU NỐI VUÔNG LED DÂY ĐÔI AFS03

ĐẦU NỐI VUÔNG LED DÂY ĐÔI AFS03

PK-FS1-CNL2 AFS03
27.000 ₫
Liên hệ
ĐẦU NÔI T LED DÂY ĐƠN AFS01

ĐẦU NÔI T LED DÂY ĐƠN AFS01

PK-FS1-CNT1 AFS01
50.000 ₫
Liên hệ
ĐẦU NỐI THẲNG LED DÂY ĐƠN AFS01

ĐẦU NỐI THẲNG LED DÂY ĐƠN AFS01

PK-FS1-CN1 AFS01
14.750 ₫
Liên hệ