LED Downlight

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 7W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 7W

 Công suất  : 7W
 Quang thông  : 665Lm
 Quang hiệu  : 95 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0073/4/6
175.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 30W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 30W

 Công suất  : 30W
 Quang thông  : 3000Lm
 Quang hiệu  : 100 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0303/4/6
495.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 24W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 24W

 Công suất  : 24W
 Quang thông  : 2400Lm
 Quang hiệu  : 100 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0243/4/6
365.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 18W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 18W

 Công suất  : 18W
 Quang thông  : 1800Lm
 Quang hiệu  : 100 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0183/4/6
325.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 15W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 15W

 Công suất  : 15W
 Quang thông  : 1500Lm
 Quang hiệu  : 100 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0153/4/6
265.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 12W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 12W

 Công suất  : 12W
 Quang thông  : 1200Lm
 Quang hiệu  : 100 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0123/4/6
245.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 9W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16 9W

 Công suất  : 9W
 Quang thông  : 855Lm
 Quang hiệu  : 95 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD16C0093/4/6
195.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R225

PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R225

khung lắp nổi D220mm  
   
   
   
   
   
   
 


PK-AD12N-R 225
55.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R170

PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R170

khung lắp nổi D170mm  
   
   
   
   
   
   
 


PK-AD12N-R 170
45.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R150

PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R150

khung lắp nổi D150mm  
   
   
   
   
   
   
 


PK-AD12N-R 150
45.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R120

PHỤ KIÊN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT R120

khung lắp nổi D120mm  
   
   
   
   
   
   
 


PK-AD12N-R 120
35.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN IP44 N49 18W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN IP44 N49 18W

 Công suất  : 18W
 Quang thông  : 1440Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD12C0183/4/6 N49
275.000 ₫
Liên hệ