Thiết bị điện

Ô cắm đơn 2 chấu 16A, 24mm

Ô cắm đơn 2 chấu 16A, 24mm

ARS2P
24.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đơn 3 chấu 16A, 48mm

Ô cắm đơn 3 chấu 16A, 48mm

ARS3P
34.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đôi 3 chấu 16A, 72mm

Ô cắm đôi 3 chấu 16A, 72mm

ARD3P
46.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đơn 3 chấu đa năng 10A, 48mm

Ô cắm đơn 3 chấu đa năng 10A, 48mm

ARS3U
44.500 ₫
Liên hệ
Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng 10A, 72mm

Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng 10A, 72mm

ARD3U
73.500 ₫
Liên hệ
Chuông 24mm

Chuông 24mm

ARDB
147.500 ₫
Liên hệ
Hạt ổ cắm điện thoại 24mm

Hạt ổ cắm điện thoại 24mm

AR1TP
44.500 ₫
Liên hệ
Hạt ổ cắm máy tính cat5, 24mm

Hạt ổ cắm máy tính cat5, 24mm

AR5PC
73.500 ₫
Liên hệ
Hạt ổ cắm máy tính cat6, 24mm

Hạt ổ cắm máy tính cat6, 24mm

AR6PC
73.500 ₫
Liên hệ
Hạt ổ cắm tivi 24mm

Hạt ổ cắm tivi 24mm

AR1TV
63.500 ₫
Liên hệ