Ống luồn tròn PVC H.Series GB20

Mã sản phẩm: GB20
Phi 20mm

Giá: 39.500 ₫

thông tin chi tiết

Sản phẩm liên quan