18006292

VN

Đèn chiếu điểm

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

   
   
   
   
   
   
   
 


PK-ATL1-CNLB
45.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

   
   
   
   
   
   
   
 


PK-ATL1-CNXB
85.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

   
   
   
   
   
   
   
 


PK-ATL1-CNTB
65.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

   
   
   
   
   
   
   
 


PK-ATL1-CNIB
45.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT BLACK

   
   
   
   
   
   
   
 


PK-ATL1-R1B
125.000 ₫
Liên hệ
LED TRACKLIGHT ATL02 BLACK 30W

LED TRACKLIGHT ATL02 BLACK 30W

 Công suất  : 30W
 Quang thông  : 2400Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


ATL02C0303/4/6B
615.000 ₫
Liên hệ
LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 30W

LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 30W

 Công suất  : 30W
 Quang thông  : 2400Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


ATL01C0303/4/6B
575.000 ₫
Liên hệ
LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 20W

LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 20W

 Công suất  : 20W
 Quang thông  : 1600Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


ATL01C0203/4/6B
450.000 ₫
Liên hệ
LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 15W

LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 15W

 Công suất  : 15W
 Quang thông  : 1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


ATL01C0153/4/6B
435.000 ₫
Liên hệ
LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 12W

LED TRACKLIGHT ATL01 BLACK 12W

 Công suất  : 12W
 Quang thông  : 960Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


ATL01C0123/4/6B
415.000 ₫
Liên hệ
LED TRACKLIGHT ATL01 Black 7W

LED TRACKLIGHT ATL01 Black 7W

 Công suất  : 7W
 Quang thông  : 560Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


ATL01C0073/4/6B
350.000 ₫
Liên hệ
PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT

   
   
   
   
   
   
   
 


PK-ATL1-CNX
85.000 ₫
Liên hệ