LED dây

ĐÈN LED DÂY 24VDC 15W - AFS01D152/3/4/66

ĐÈN LED DÂY 24VDC 15W - AFS01D152/3/4/66

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP65
AFS01D152/3/4/66
915.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 15W - AFS01D152/3/4/64

ĐÈN LED DÂY 24VDC 15W - AFS01D152/3/4/64

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP44
AFS01D152/3/4/64
815.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 15W - AFS01D152/3/4/6

ĐÈN LED DÂY 24VDC 15W - AFS01D152/3/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP20
AFS01D152/3/4/6
715.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 12W - AFS01D122/3/4/66

ĐÈN LED DÂY 24VDC 12W - AFS01D122/3/4/66

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP65
AFS01D122/3/4/66
815.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 12W - AFS01D122/3/4/64

ĐÈN LED DÂY 24VDC 12W - AFS01D122/3/4/64

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP44
AFS01D122/3/4/64
715.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 12W - AFS01D122/3/4/6

ĐÈN LED DÂY 24VDC 12W - AFS01D122/3/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP20
AFS01D122/3/4/6
615.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 9W - AFS01D092/3/4/66

ĐÈN LED DÂY 24VDC 9W - AFS01D092/3/4/66

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP65
AFS01D092/3/4/66
715.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 9W - AFS01D092/3/4/64

ĐÈN LED DÂY 24VDC 9W - AFS01D092/3/4/64

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP44
AFS01D092/3/4/64
615.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 9W - AFS01D092/3/4/6

ĐÈN LED DÂY 24VDC 9W - AFS01D092/3/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP20
AFS01D092/3/4/6
515.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W - AFS01D062/3/4/66

ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W - AFS01D062/3/4/66

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP65
AFS01D062/3/4/66
615.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W - AFS01D062/3/4/64

ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W - AFS01D062/3/4/64

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP44
AFS01D062/3/4/64
515.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W - AFS01D062/3/4/6

ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W - AFS01D062/3/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Cấp IP20
AFS01D062/3/4/6
415.000 ₫
Liên hệ