1800 1739 (Phím 2)

VN

Đèn nhà Xưởng

LED HIGHBAY COSMO SERIES 80W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 80W

 Công suất  : 80W
 Quang thông  : 10400Lm
 Quang hiệu  : 130 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :LG
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K

AH02C0804/5/6
3.500.000 ₫
Liên hệ
LED HIGBAY (Ecoline) 150W

LED HIGBAY (Ecoline) 150W

AH01E01504/5/6
1.900.000 ₫
Liên hệ
LED HIGBAY (Ecoline) 120W

LED HIGBAY (Ecoline) 120W

AH01E01204/5/6
1.690.000 ₫
Liên hệ
LED HIGBAY (Ecoline) 100W

LED HIGBAY (Ecoline) 100W

AH01E01004/5/6
1.590.000 ₫
Liên hệ
LED HIGBAY (Ecoline) 80W

LED HIGBAY (Ecoline) 80W

AH01E0804/5/6
1.290.000 ₫
Liên hệ
CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C0806-R

CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C0806-R

AH01C0806-R
230.000 ₫
Liên hệ
CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C1006-R

CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C1006-R

AH01C1006-R
280.000 ₫
Liên hệ
CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C0606-R

CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C0606-R

AH01C0406-R
180.000 ₫
Liên hệ
CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C0406-R

CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI AH01C0406-R

AH01C0406-R
130.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO MINI 80W

LED HIGHBAY COSMO MINI 80W

 Công suất  : 80W
 Quang thông  : 6400Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Đuôi đèn  : E40
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 6000K


AH01C0806
850.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO MINI 100W

LED HIGHBAY COSMO MINI 100W

 Công suất  : 100W
 Quang thông  : 8000Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Đuôi đèn  : E40
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 6000K


AH01C01006
1.150.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO MINI 60W

LED HIGHBAY COSMO MINI 60W

 Công suất  : 60W
 Quang thông  : 4800Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Đuôi đèn  : E40
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 6000K


AH01C0606
650.000 ₫
Liên hệ