Đèn nhà Xưởng

LED HIGHBAY COSMO SERIES 150W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 150W

 Công suất  : 150W
 Quang thông  : 21000Lm
 Quang hiệu  : 140 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Phillip
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K


AH03C1504/5/6
4.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO SERIES 200W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 200W

AH03C2004/5/6
5.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO SERIES 100W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 100W

 Công suất  : 100W
 Quang thông  : 14000Lm
 Quang hiệu  : 140 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Phillip
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K


AH03C1004/5/6
3.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO SERIES 200W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 200W

 Công suất  : 200W
 Quang thông  : 26000Lm
 Quang hiệu  : 130 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :LG
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K

AH02C02004/5/6
5.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO SERIES 150W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 150W

 Công suất  : 150W
 Quang thông  : 19500Lm
 Quang hiệu  : 130 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : LG
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K

AH02C01504/5/6
4.500.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY COSMO SERIES 100W

LED HIGHBAY COSMO SERIES 100W

 Công suất  : 100W
 Quang thông  : 13000Lm
 Quang hiệu  : 130 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : LG
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K


AH02C01004/5/6
4.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY DELUX SERIES 200W

LED HIGHBAY DELUX SERIES 200W

 Công suất  : 200W
 Quang thông  : 28000Lm
 Quang hiệu  : 140 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Phillip
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K


AH01D02004/5/6
7.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY DELUX SERIES 150W

LED HIGHBAY DELUX SERIES 150W

 Công suất  : 150W
 Quang thông  : 21000Lm
 Quang hiệu  : 140 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Phillip
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K


AH01D01504/5/6
6.000.000 ₫
Liên hệ
LED HIGHBAY DELUX SERIES 100W

LED HIGHBAY DELUX SERIES 100W

 Công suất  : 100W
 Quang thông  : 14000Lm
 Quang hiệu  : 140 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.9
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Phillip
 Nhiệt độ màu  : 4000K/5700K/6500K


AH01D01004/5/6
5.000.000 ₫
Liên hệ
CHÓA NHÔM 90o LED HIGHBAY

CHÓA NHÔM 90o LED HIGHBAY

PK-HB1-90D
400.000 ₫
Liên hệ
MÓC GẮN NỔI LED HIGHBAY

MÓC GẮN NỔI LED HIGHBAY

PK-HB1-BRACKET-100/150/200
450.000 ₫
Liên hệ
KHÓA GÀI XÍCH LED HIGHBAY

KHÓA GÀI XÍCH LED HIGHBAY

PK-HB1-BUCKLE
40.000 ₫
Liên hệ