LED ốp trần

COSMO CEILING SERIES AC05C 15W

COSMO CEILING SERIES AC05C 15W

 Công suất  : 15 W
 Quang thông  : 1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC05C0153/4/6
350.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC04C 20W

COSMO CEILING SERIES AC04C 20W

 Công suất  : 20 W
 Quang thông  :1600Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

AC04C0203/4/6
515.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC04C 15W

COSMO CEILING SERIES AC04C 15W

 Công suất  : 15 W
 Quang thông  :1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC04C0153/4/6
395.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC02C 24W

COSMO CEILING SERIES AC02C 24W

 Công suất  : 24W
 Quang thông  : 1920Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC02C0243/4/6
550.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC02C 18W

COSMO CEILING SERIES AC02C 18W

 Công suất  : 18W
 Quang thông  : 1440Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC02C0183/4/6
450.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC04C 10W

COSMO CEILING SERIES AC04C 10W

 Công suất  : 10 W
 Quang thông  : 800Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC04C0103/4/6
335.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC05C10W

COSMO CEILING SERIES AC05C10W

 Công suất  : 10 W
 Quang thông  : 800Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC05C0103/4/6
290.000 ₫
Liên hệ
COSMO CEILING SERIES AC02C 12W

COSMO CEILING SERIES AC02C 12W

 Công suất  : 12W
 Quang thông  : 960Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AC02C0123/4/6
350.000 ₫
Liên hệ