Công Tắc Ổ Cắm Rival

Công tắc đơn có đèn báo, 1 chiều 16A, 24mm

Công tắc đơn có đèn báo, 1 chiều 16A, 24mm

AR11SL
34.500 ₫
Liên hệ
Công tăắc đôi 1 chiều 16A, 36mm

Công tăắc đôi 1 chiều 16A, 36mm

AR21M
54.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đôi 2 chiều 16A, 36mm

Công tắc đôi 2 chiều 16A, 36mm

AR22M
63.500 ₫
Liên hệ
Bộ công tắc dọn phòng (không bao gồm đế)

Bộ công tắc dọn phòng (không bao gồm đế)

ARDCS
63.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đảo chiều 10A, 24mm

Công tắc đảo chiều 10A, 24mm

AR1RS
54.500 ₫
Liên hệ
Công tắc hai cực 20A, 24mm

Công tắc hai cực 20A, 24mm

AR2P20
54.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đơn 2 chấu 16A, 24mm

Ô cắm đơn 2 chấu 16A, 24mm

ARS2P
24.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đơn 3 chấu 16A, 48mm

Ô cắm đơn 3 chấu 16A, 48mm

ARS3P
34.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đôi 3 chấu 16A, 72mm

Ô cắm đôi 3 chấu 16A, 72mm

ARD3P
46.500 ₫
Liên hệ
Ô cắm đơn 3 chấu đa năng 10A, 48mm

Ô cắm đơn 3 chấu đa năng 10A, 48mm

ARS3U
44.500 ₫
Liên hệ
Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng 10A, 72mm

Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng 10A, 72mm

ARD3U
73.500 ₫
Liên hệ
Chuông 24mm

Chuông 24mm

ARDB
147.500 ₫
Liên hệ